daen
+45 70 25 11 27
daen
+45 70 25 11 27

Vigtige forhold ved vores konvertering fra e-conomic til Business Central

Læs mere om de vigtige forhold her.
Business Central

Hvad tager vi med til Business Central?

Når vi konverterer, tager vi udgangspunkt i standardeksporten fra e-conomic som den er defineret pr. 1/11 2023. Det betyder, at følgende er inkluderet i konverteringen:

 • Kunder
 • Kundeposter
 • Leverandører
 • Leverandørposter
 • Kontoplan
 • Finansposter
 • Varenumre og varegrupper
 • Lande og Postnumre
 • Betalingsbetingelser
 • Enheder
 • Afdelinger

Herudover udfylder vi de grundlæggende konfigurationsdata ud fra en best practice tilgang.

Data der ikke er med fra e-conomic

Eksempler på data der ikke medtages i konverteringen, da det ikke er med i standardeksporten:

 • Momsposter (Det betyder konkret, at momsafregningen i starten skal laves via finansbalancen. Når først hele periode i Business Central er bogført kan man bruge standard momsrapporten i BC)
 • Leveringsadresser
 • Varetekster
 • Prisgrupper med tilhørende priser
 • Lagerbeholdning

Vigtigt!

Debitor- og kreditorposter udlignes som en del af konverteringen på ny i BC. Dette sker efter bedste evne. Men der kan ikke garanteres en 100% ens åbenpost liste. Eventuelle differencer må reguleres manuelt ved at annullere og udligne igen i BC.

Hvis der er bogført med forskellige valutaer på samme debitor eller kreditor, kan, og ofte vil, udligningen resultere i større differencer end normalt.

På samme måde, hvis der er bogført store manuelle kursdifferencer med valuta DKK, vil dette resultere i større differencer end normalt. Det vil være nødvendigt at udligne disse differencer manuelt via finanskladde med reference til debitor/kreditor og valutakursdifference kontoen i finans.

Det skal bemærkes, at det er muligt at fravælge automatisk udligning på udvalgte debitorer/kreditorer, hvis dette ønskes eller er hensigtsmæssigt. Dette aftales i forbindelse med testforløbet inden den endelige konvertering.

Kontakt os for at blive klogere på forholdene vedrørende en konvertering.

App business central